สำนักงานพัฒนาภาค ๑
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๑
 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๓
 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๔
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๕
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๖


icon_thมุมประชาสัมพันธicon_th
 
 
 
 
 
 

 

เมื่อ 10 มิ.ย.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.ศุภฤกษ์ จรรจาวิจักษณ์ ผบ.นพค.12 สนภ.1 นทพ.ได้นำกำลังพล นพค.12 สนภ.1 นทพ. กระทำพิธีสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในหน่วยและพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตราหารเพลพระสงฆ์ เนื่องในวันสถาปนา นพค.12 สนภ.1 นทพ. ครบรอบ 52 ปี ณ อาคารฟ้าอัมพร นพค.12 สนภ.1 นทพ. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
เมื่อ 3 มิ.ย.62 เวลา 1900 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.12 สนภ.1 นทพ. จัดกำลังพลร่วมกับส่วนราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและประชาชน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โดยมี นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน
เมื่อ 8 เม.ย.62 เวลา 1500 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.12 สนภ.1 นทพ. จัดกำลังพลของหน่วยฯ เข้าร่วม พิธี โดยมี นายวิชิต ชาติไพสิฐ ผวจ.ส.ก.เป็น ประธานในพิธีทำน้ำอภิเษก ณ วัดสระแก้ว พระอารามหลวง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
เมื่อ 31 มี.ค.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.12 สนภ.1 นทพ. ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทีในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้วโดยมีนายวิชิต ชาตไพสิฐ

เมื่อ 12 ธ.ค.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.ศุภฤกษ์ จรรจาวิจักษณ์
ผบ.นพค.12 สนภ.1 นทพ. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้น เพื่อให้กำลังพล นพค.12 สนภ.1 นทพ.มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และสามารถนำความรู้ดังกล่าว ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม โดย ได้รับเกียรติจาก วิทยากร รพ.ค่ายสุรสิงหนาท มทบ.19 มา ถ่ายทอดความรู้ ณ ห้องประชุมฟ้าอัมพร นพค.12 สนภ.1 นทพ. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จว.ส.ก.

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 12 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตำบล แซร์ออ    อำเภอ วัฒนานคร    จังหวัด สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ : 037-262793
ผู้ดูแลฝ่ายเทคนิต :สื่อสาร/สารสนเทศ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 12 สำนักงานพัฒนาภาค 1