สำนักงานพัฒนาภาค ๑
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๑
 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๓
 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๔
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๕
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๖


icon_thมุมประชาสัมพันธicon_th
 
 
 
 
 
 

 

เมื่อวันที่ 23 ต.ค.61 เวลา 1800 บก.ทท. (นทพ.) โดย 
นพค.12 สนภ.1 นทพ. จัดกำลังพลของหน่วย
ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ 
จ.สระแก้ว เข้าร่วมพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึก
ในพระมหากรุณธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณ 
หน้าพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โดย นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผวจ.สระแก้วเป็นประธาน
ในพิธี
เมื่อวันที่ 19 ต.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย พล.อ.ดร.ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.นทพ. และคณะได้กรุณาเดินทางมาตรวจเยี่ยมนพค.12 สนภ.1 นทพ. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561 และแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 และให้โอวาสแก่กำลังพล ณ นพค.12 สนภ.1 นทพ. บ.แซร์ออ ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จว.ส.ก.

เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ย.๖๑ โดย นพค.๑๒สนภ.๑นทพ. ได้ร่วมพิธีเทิดเกียรติ
ิพล.อ.หัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ  รอง ผบ.ทหารสูงสุด ในวาระการเกษียณอายุราชการ ณ สนภ.๑ นทพ.         

เมื่อวันที่ ๖ - ๗ ก.ย.๖๑ โดย นพค.๑๒ สนภ.๑ นทพ./ศบภ.นพค.๑๒ สนภ.๑ นทพ. ได้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว จำนวน ๑ ชุด การปฏิบัติ
 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัย ณ อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี ร่วมกับ จนท.เทศบาลโพธิ์งามตำบลขนย้ายสิ่งของ ที่มีค่าในบ้านราษฎร พร้อมช่วยกั้นกระสอบ ทรายให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ณ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม นำสิ่งของ
อุปโภค - บริโภค ไปมอบให้กับราษฎรในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในพื้นที่ ตลอดจนเฝ้าประเมินและติดตามสถานการณ์ ในพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที
  

เมื่อวันที่ ๒๐ ส.ค.๖๑ โดย ผบ.นพค.๑๒ สนภ.๑ นทพ. ได้ให้การต้อนรับ
พ.อ.ชัยพล นิยะสม รอง ผอ.สตป.สจร.ทหาร/หน.ชุดตรวจ และคณะ ซึ่งเดินทางมาตรวจการปฏิบัติงานของหน่วย พร้อมทั้งตรวจเครื่องแต่งกาย , ตรวจการฝึกพระราชทาน , ตรวจสารเสพติดกำลังพล , ตรวจการปฏิบัติงานแต่ละสายงาน , ตรวจกายภาพภายในหน่วย รวมทั้งตรวจการปฏิบัติงานตามโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ นพค.๑๒ สนภ.๑ นทพ.

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 12 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตำบล แซร์ออ    อำเภอ วัฒนานคร    จังหวัด สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ : 037-262793
ผู้ดูแลฝ่ายเทคนิต :สื่อสาร/สารสนเทศ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 12 สำนักงานพัฒนาภาค 1