สำนักงานพัฒนาภาค ๑
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๑
 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๓
 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๔
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๕
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๖


icon_thมุมประชาสัมพันธicon_th

 

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 12 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

ตำบล แซร์ออ    อำเภอ วัฒนานคร    จังหวัด สระแก้ว 27160  

โทรศัพท์ : 037-262793 

ผู้ดูแลฝ่ายเทคนิต :สื่อสาร/สารสนเทศ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 12 สำนักงานพัฒนาภาค 1 

วันที่๒๒–๒๓พ.ค.๖๑โดย นพค.๑๒สนภ.๑นทพ.ได้ให้การต้อนรับ คณะชุดตรวจ สปช.ทหาร ในโอกาสเดินทางมาตรวจสอบภายใน โดยตรวจสอบภายในด้านดารเงิน การบัญชี, ด้านการงบประมาณ, ด้านการพัสดุและทรัพย์สิน, ด้านระบบควบคุมภายใน ณ นพค.๑๒ สนภ.๑ นทพ.
วันที่๑๗ - ๒๕ พ.ค.๖๑โดย นพค.๑๒สนภ.๑นทพ.ได้ให้การต้อนรับ คณะชุดตรวจ สตน.ทหาร ในโอกาสเดินทางมาตรวจสอบภายใน โดยตรวจสอบภายในด้านดารเงิน การบัญชี, ด้านการงบประมาณ, ด้านการพัสดุและทรัพย์สิน, ด้านระบบควบคุมภายใน ณ นพค.๑๒ สนภ.๑ นทพ.
เมื่อวันที่ ๒๙ เม.ย.๖๑ บก.ทท.( นทพ.) โดย ผบ.นพค.๑๒ สนภ.๑ นทพ. จัดชุดบรรเทาสาธารณภัย ศบภ.นพค.๑๒ สนภ.๑ นทพ. ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ จว.ส.ก. มอบถุงยังชีพและของใช้ในครัวเรือนให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุฤดูร้อนโดยมี นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผวจ.ส.ก. เป็นประธาน ณ บ้านโคกแจง ม.๔ , บ้านคลองน้ำใส ม.๑๑ , บ้านคลองแผง ม.๑๐ ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จว.ส.ก.

เมื่อวันที่ ๒๔ เม.ย.๖๑ พล.อ.ธงชัย สาระสุข ผบ.นทพ. ได้กรุณามาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ นพค.๑๒ สนภ.๑ นทพ. โดย ผบ.นพค.๑๒ สนภ.๑ นทพ. และกำลังพล นพค.๑๒ฯ ได้ให้การต้อนรับและเชิญรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของหน่วยฯ หลังจากนั้น ผบ.นทพ. ได้กรุณาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ของหน่วยฯ ณ พื้นที่ นพค.๑๒ สนภ.๑ นทพ. บ.แซร์ออ ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จว.ส.ก.

เมื่อวันที่ ๓ เม.ย.๖๑ บก.ทท.( นทพ.) โดย ผบ.นพค.๑๒ สนภ.๑ นทพ. ได้เป็นประธานในพิธีมอบโครงการเพื่อเป็นของขวัญวันสงกรานต์ให้กับประชาชน เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและสร้างความสุขให้กับประชาชน โดยมีนายก อบต.คลองทับจันทร์ , นายก อบต.ผ่านศึก และ นายก อบต.เมืองไผ่ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ อบต.คลองทับจันทร์ อ.อรัญประเทศ จว.ส.ก.