สำนักงานพัฒนาภาค ๑
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๑
 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๓
 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๔
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๕
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๖


icon_thมุมประชาสัมพันธicon_th
 

 

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 12 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

ตำบล แซร์ออ    อำเภอ วัฒนานคร    จังหวัด สระแก้ว 27160  

โทรศัพท์ : 037-262793 

ผู้ดูแลฝ่ายเทคนิต :สื่อสาร/สารสนเทศ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 12 สำนักงานพัฒนาภาค 1 

เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ค.๖๑ โดย นพค.๑๒ สนภ.๑ นทพ. ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ด้านหน้า บก.นพค.๑๒
สนภ.๑ นทพ. โดยมี ผบ.นพค.๑๒ สนภ.๑ นทพ. เป็นประธานในพิธี มีกิจกรรมดังนี้
๑ พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป
๒ พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อวันที่ ๙ ก.ค.๖๑ โดย นพค.๑๒ สนภ.๑ นทพ. ได้จัดอบรมบรรยายธรรมประจำเดือน ก.ค.๖๑ ให้กับกำลังพลของหน่วยฯ เพื่อปฏิบัติตามนโยบาย ผบ.ทสส. ณ อาคารอเนกประสงค์ นพค.๑๒ สนภ.๑ นทพ. บ้านแซร์ออ ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จว.ส.ก.

เมื่อวันที่ ๓ ก.ค.๖๑ โดย นพค.๑๒ สนภ.๑ นทพ. ได้ดำเนินการกวดขันวินัยของกำลังพลประจำเดือนในสัปดาห์ที่ ๑ ของเดือน ทั้งนี้เพื่อปฏิบัติตามคำสั่ง บก.ทท.ที่ ๑๔๙/๒๕๖๑ ลง ๒๖ เม.ย.๖๑ โดยทำการตรวจเครื่องแต่งกาย และทรงผมของกำลังพล ณ ลานอเนกประสงค์ นพค.๑๒ สนภ.๑ นทพ. บ้านแซร์ออ ต.แซร์ออ
อ.วัฒนานคร จว.ส.ก.

เมื่อวันที่ ๒๒ มิ.ย.๖๑ โดย นพค.๑๒ สนภ.๑ นทพ. จัดกำลังพลพร้อมด้วยเครื่องจักรกลและ
ยานพาหนะร่วมกับ อบต.แซร์ออ จัดทำโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ " ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ และกำจัดผักตบชวา ประจำปี ๒๕๖๑ พร้อมกันนี้หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมปลูกต้นไม้ด้วย ณ สระเก็บน้ำบ้านหนองขาม ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จว.ส.ก.

เมื่อวันที่ ๑๙ มิ.ย.๖๑ โดย ผบ.นพค.๑๒สนภ.๑นทพ. ให้การต้อนรับ พล.ต.เบญจพล  รังษีภาณุรัตน์ หัวหน้าชุดตรวจประเมินการปฎิบัติตามนโยบายและการพัฒนาหน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และคณะที่ได้เดินทางตรวจการปฎิบัติงานของ นพค.๑๒ฯ ณ นพค.๑๒ สนภ.๑ นทพ.บ้านแซร์ออ ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จว.ส.ก.